Kontakt z firmą
an image
BUD-KOM
Zakład Robót Komunalnych sp. z o.o. sp.k.
ul. Wojkowicka 29A
41-250 Czeladź

Email: biuro@bud-kom.pl

FAX: 32 7637445
Tel: 604117309

Wykonane Zlecenia

Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z naszych ostatnio zrealizowanych zleceń


Wykaz nie zawiera również zleceń wykonanych na rzecz prywatnych inwestorów a także wielu zleceń wykonywanych jako podwyonawstwo.Tabele nie zawiera również zrealizowanych usług : transportowych i koparko -ładowarką "CATERPILLAR"


Inwestor Opis Robót Lokalizacja Rok
Urząd Gminy Psary Zagospodarowanie terenu wraz z budową trybun Strzyżowice, LKS Jedność 2017
Urząd Miasta Lędziny Budowa ulicy wraz z oświetleniem Lędziny, ul. Miła 2017
Urząd Miasta Tychy Zagospodarowanie terenu Tychy, Szkoła Podstawowa nr 17 2016
TTW Opex Budowa zjazdu z drogi publicznej Katowice, ul. Rozdzieńskiego 2016
MZGK Czeladź Remont ulicy Czeladź, ul. Żytnia 2016
MZGK Czeladź Budowa parkingów Czeladź, 17- Lipca 2016
Urząd Miasta Imielin Budowa parkingów dla samochodów ciężarowych PSZOK, Imielin 2016
MZGK Czeladź Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Skwer Piaski , Czeladź 2015
MZGK Czeladź Zagospodarowanie terenu zielonego -aleja spacerowa z elementami małej architektury Os. Piłsudskiego , Czeladź 2015
Urząd Miasta Mikołów Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy drogi dojazdowej na teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego Mikołów, ul. 15 Grudnia 2015
Urząd Miasta Tychy Budowa alejek Park Południowy , Tychy 2015
Urząd Gminy Psary Zagospodarowanie terenu wokół stadionu( drogi, parkingi, ogrodzenie , trybuny) Stadion Błyskawicy, Preczów 2015
Urząd Gminy Psary Budowa chodnika Sarnów 2015
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Budowa drogi ul.3-go Maja - boczna, Dąbrowa Górnicza 2015
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Roboty brukarskie ul. Piłsudskiego , Dąbrowa Górnicza 2015
MZGK Czeladź Budowa parkingu ul. Szpitalna , Czeladź 2015
MZGK Czeladź Budowa chodników ul. 17-go Lipca, Czeladź 2015
SEVERSTALLAT SILESIA Budowa drogi wewnątrzzakładowej ul. Nowopogońska 1, Czeladź 2015
Urząd Miasta Sosnowiec Budowa chodników i miejsc postojowych ul. Urbanowicz, Sosnowiec 2015
Szkoła Policji Remont nawierzchni dróg ul.Jankego, Katowice 2015
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie Rewitalizacji terenów zieleni Siemianowice Śląskie, Lasek Bytkowski 2014
Urząd Gminy Psary Przebudowa drogi Strzyżowice, ul. Belna 2014
Szkoła Policji w Katowicach Remont nawierzchni dróg wewnętrznych Katowice, ul. Jankego 2014
Urząd Miasta Tychy Remont alejek , Parki Miejski Tychy 2014
Starostwo Powiatowe Będzin Remont placu przed Pałacem Lustigera Będzin 2014
MZZiGK Bytom Wykonanie alejek w technologii HANSEGRAND (R) Bytom, Park Miejski 2014
Urząd Miasta Tychy Zagospodarowanie terenu Tychy, ul. Przejazdowa 2014
MORIS Sp.z o.o. Wykonanie parkingu z kostki brukowej Chorzów, ul. Wiejska 2014
MZZiGK Bytom Przebudowa zieleni, wykonanie alejek w technologii HANSEGRAND (R) Bytom, Park Miejski 2013
Uniwersytet Śląski Przebudowa kampusu w Chorzowie, wykonanie dróg i parkingów Chorzów, ul. Nomianki 2013
Urząd Miasta Piekary Śląskie Zagospodarowanie terenów w dzielnicy Brzeziny Śląskie w ramach projektu CIRCUSE - etap IIa Piekary Śląskie 2013
Wspólnota Mieszkaniowa Bukowa Utwardzenie terenu Katowice, ul. Bukowa 1-6 2013
Urząd Miasta Chorzów Modernizacja alejek parkowych Chorzów, Park Redena 2013
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Przebudowa układu komunikacyjnego Os. Sikorskiego , Dąbrowa Górnicza 2013
Urząd Miasta Piekary Śląskie Zagospodarowanie terenów w dzielnicy Brzeziny Śląskie w ramach projektu CIRCUSE - etap I Piekary Śląskie 2012
Budowa dróg wewnętrznych ul. Rezedowa, Katowice 2012
Urząd Miasta Chorzów Przebudowa placu Chorzów, pl. Mickiewicza 2012
DROGOPOL-ZW Remont chodników Będzin, ul. Armii Krajowej 2012
MZGK Czeladź Remont chodników Czeladź, ul. 17 stycznia 2012
Urząd Miasta Chorzów Modernizacja terenu AZSO ul. Farna, Chorzów 2012
ZIK Czeladź Budowa chodnika ul. Francuska, Czeladź 2012
Urząd Miasta Remont jezdni i chodnika ul. Piłsudskiego, Będzin 2011
Urząd Miasta Mikołów Budowa łącznika drogowego ul. Wieczorka-Paprotek, Mikołów 2011
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie Przebudowa skweru ul. Katowicka, Siemianowice Śląskie 2011
Urząd Miasta Będzin Chodnik ul. Jasielska, Będzin 2011
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi Modernizacja ulic ul. Pułaskiego, Wybickiego, Sułkowskiego, Czeladź 2010
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi Otulina Starego Miasta - Zapłocie Czeladź 2010
Urząd Miasta Piekary Śl. Remont chodników ul.Konstytucji 3-go Maja ,Piekary Śl. 2010
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi Zagospodarowanie terenu ul.Katowicka(skwer za Urzędem Miasta), Czeladź 2009
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi Budowa alejek parkowych Park Mickiewiecza, Czeladź 2009
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi Budowa chodnika oraz oświetlenia ul.Poniatowskiego, Czeladź 2009
Urząd Miasta w Piekarach Śląskich Budowa chodników ul.3-go Maja, Piekary Śląskie 2009
Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Budowa dróg oraz parkingów ul.Kościuszki, Katowice 2009
Urząd Miasta Mysłowice Wykonanie chodnika wraz z oświetleniem Os. Wlk. Skotnica , Mysłowice 2008
Urząd Miasta Sosnowiec Remont nawierzchni alejek parkowych Park Środula, Sosnowiec 2008
Urząd Miasta Piekary Śl. Remont jezdni oraz chodników ul.Mastalerza, Piekary Śl. 2008
Urząd Miasta Będzin Remont chodników i jezdni ul.Floriańska , Będzin 2007
Urząd Miasta Sosnowiec Remont nawierzchni alejek parkowych Park Środula, Sosnowiec 2008
Zakład Inżynierii Komunalnej Remont chodników, parkingu oraz jezdni ul.Grodziecka , Czeladź 2007
Urząd Miasta Imielin Remont chodników i zatoki autobusowej ul.Imielińska , Imielin 2007
Urząd Miasta Lędziny Budowa drogi ul.Podgórna , Lędziny 2007
Urząd Miasta Będzin Parking i chodniki ul.Stalickiego , Będzin 2007
Urząd Miasta Bytom Budowa parkingu przy stadionie KS POLONIA ul.Olimpijska , Bytom 2007
Urząd Miasta Chorzów Ciąg pieszo- jezdny ul.Rozbarksa , Chorzów 2007
Nadleśnictwo Katowice Chodniki oraz parkingi z kostki ul.Kijowska , Katowice 2006
Urząd Miasta - Piekary Śląskie Chodniki z kostki ul.Przyjaźni , Piekary Śląskie , II etap 2006
Urząd Miasta - Piekary Śląskie Chodniki z kostki wraz z oświetleniem ul.Bednorza , Piekary Śląskie 2006
Spółka Mieszkaniowa KLEOFAS Chodniki i drogi z kostki Katowice 2006
Urząd Miasta - Piekary Śląskie Łącznik ulic wraz z oświetleniem i małą architekturą ul. Studzienna - Damrota , Piekary Śląskie 2006
Urząd Miasta - Chorzów Remont alejek w Parku Róż Park Róż , Chorzów 2006
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Remont nawierzchni chodników Pl. Słowiański , Bytom 2006